กำหนดการรับวุฒิบัตรและลาสิกขา

กำหนดการรับวุฒิบัตรและลาสิกขา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

 

          เวลา    ๐๘.๓๐  น.       สามเณรทุกรูปพร้อมกันที่อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑

 

          เวลา    ๐๙.๐๐  น.       พระเดชพระคุณพระราชธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม  ประธานในพิธี

 

มาถึงบริเวณพิธี

 

                                                - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

 

                                                - พระครูกิตติรัตนานุกูล ประธานอำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙

 

                                                  เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ ประธานพิธี

 

                                                - ตัวแทนสามเณรถวายเครื่องสักการะ แด่ ประธานพิธี

 

                                                - พระครูกิตติรัตานุกูล ประธานอำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙

 

                                                  กล่าวถวายรายงาน

 

                                                - ประธานในพิธีมอบรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้

 

๑. รางวัลการประกวดกลุ่มยอดเยี่ยม

 

๒. รางวัลการตอบปัญหาทางวิชาการ

 

๓. รางวัลสามเณรนักออม

 

๔. รางวัลสะสมแสตมป์ความดี

 

๕. รางวัลสามเณรดีศรีพุทธบุตร

 

                                                - พระเดชพระคุณ พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี

 

                                                 มอบวุฒิบัตร และ กล่าวให้โอวาท

 

          เวลา    ๑๑.๐๐  น.       ฉันภัตตาหารเพล

 

          เวลา    ๑๑.๓๐  น.       ผู้ที่มาร่วมงานรับประทานอาหาร

 

          เวลา    ๑๓.๐๐  น.       ทำพิธีลาสิกขา

 

          เวลา    ๑๓.๓๐  น.       คืนสู่เหย้าเข้าสู่อ้อมอกผู้ปกครอง