ประวัติพระธรรมเสนานุวัตร

  

พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง  ฐานุตฺตโร  มากก้อน ป.ธ.๗)  เกิดเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๘๐  ณ  บ้านหมู่ที่ ๓  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  บรรพชาเมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๔๙๕  ณ วัดกระบังมังคลาราม  ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  อุปสมบทเมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ๒๕๐๐  ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม  โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี  เป็นอุปัชฌาย์  พ.ศ.๒๕๑๘  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค  สำนักเรียนวัดทองนพคุณ  กรุงเทพฯ  พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก  และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๕  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์  พ.ศ.๒๕๒๑  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีรัตนมุนี  พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี  พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร  ในปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๓๒  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้หาทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารพระพุทธชินราช  พระพุทธชินสีห์  และพระศรีศาสดา และพระระเบียงคต โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ ๓ สมัย พล.ท.ศิริ ทิวะพันธุ์  เป็นแม่ทัพภาคที่ ๓ กรมศิลปากรทำการบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จ  โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน  รวมทั้งสิ้น ๓๕ ล้านบาท